|
اطلاعات بار
12 دقیقه قبل
مبدا
کرج
مقصد
اصفهان

وزن
2 تن
نوع خودرو
کمرشکن - بوژی کفی کشوئی
نوع بار
آب معدنی

زمان بارگیری
جمعه ۲۰ اردیبهشت
کرایه:
7,939,000 تومان