|
اطلاعات بار
46 دقیقه قبل
مبدا
استان تهران
مقصد
پلدختر

وزن
15 تن
نوع خودرو
کامیون جفت اتاقدار روباز ,باری مشبک ,
نوع بار
نمک

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
1,180,000 تومان