|
اطلاعات بار
59 دقیقه قبل
مبدا
تاکستان
مقصد
قم

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک کفی
نوع بار
روغن نباتی مایع خوراکی

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
500,000 تومان