|
اطلاعات بار
57 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
استان زنجان

وزن
23 تن
نوع خودرو
تریلر کفی
نوع بار
بلوک

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
1,000,000 تومان