|
اطلاعات بار
49 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
تهران

وزن
2 تن
نوع خودرو
وانت و نیسان اتاقدار روباز
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
شنبه ۲۸ اردیبهشت
کرایه:
167,000 تومان