|
اطلاعات بار
4 دقیقه قبل
مبدا
اهواز
مقصد
قزوین

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار چادری ,بغلدار ,
نوع بار
شکر

زمان بارگیری
پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت
کرایه:
تنی 150,000 تومان