|
اطلاعات بار
31 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
بیضا

وزن
6 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز ,باربند فلزی ,
نوع بار
پلی اتیلن

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
650,000 تومان