|
اطلاعات بار
14 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
سومار

وزن
24 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,کفی ,
نوع بار
میل گرد

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
4,200,000 تومان