|
اطلاعات بار
17 دقیقه قبل
مبدا
کردان
مقصد
قم

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کفی
نوع بار
میل گرد

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
500,000 تومان