|
اطلاعات بار
47 دقیقه قبل
مبدا
نظرآباد
مقصد
گرگان

وزن
24 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی ,کفی ,
نوع بار
ذرت

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
1,500,000 تومان