|
اطلاعات بار
28 دقیقه قبل
مبدا
احمدآباد
مقصد
منطقه غرب تهران بزرگ

وزن
4 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت اتاقدار روباز ,باری مشبک ,
نوع بار
بلوک

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
172,000 تومان