|
اطلاعات بار
45 ثانیه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
ارومیه

وزن
3 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت اتاقدار روباز
نوع بار
چادرخیمه وتیرک

زمان بارگیری
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت
کرایه:
1,050,000 تومان