|
اطلاعات بار
47 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
مشهد

وزن
20 تن
نوع خودرو
تریلر ترانزیت
نوع بار
شیشه جام انواع

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
3,250,000 تومان