|
اطلاعات بار
51 دقیقه قبل
مبدا
کرج
مقصد
کرمان

وزن
20 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
ذغال چوب

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
2,500,000 تومان