|
اطلاعات بار
35 دقیقه قبل
مبدا
قزوین
مقصد
ایلام

وزن
4 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت اتاقدار روباز
نوع بار
انواع لوازم کارگاهی

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
370,000 تومان