|
اطلاعات بار
10 دقیقه قبل
مبدا
تاکستان
مقصد
مشهد

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک کفی
نوع بار
روغن نباتی مایع خوراکی

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
1,400,000 تومان