|
اطلاعات بار
21 دقیقه قبل
مبدا
مشهد
مقصد
سمنان

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک کفی
نوع بار
انواع چوب والوار

زمان بارگیری
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت
کرایه:
900,000 تومان