|
اطلاعات بار
49 دقیقه قبل
مبدا
مشهد
مقصد
یزد

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
سویا دامی

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
تنی 96,000 تومان