|
اطلاعات بار
25 دقیقه قبل
مبدا
استان تهران
مقصد
زنجان

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
اکسید روی

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
تنی 52,000 تومان