|
اطلاعات بار
30 دقیقه قبل
مبدا
کرج
مقصد
بندرامیرآباد

وزن
50 تن
نوع خودرو
تریلر کفی
نوع بار
کالاهای معدنی

زمان بارگیری
پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت
کرایه:
3,870,000 تومان