|
اطلاعات بار
45 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
سنندج

وزن
5 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت اتاقدار روباز ,باربند فلزی ,
نوع بار
دستگاه هواکش

زمان بارگیری
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت
کرایه:
650,000 تومان