اعلام بار و حمل بار کود اوره با تریلر از چابهار به سبزوار

مبدا
چابهار
مقصد
سبزوار

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
کود اوره

زمان بارگیری
دوشنبه 19 خرداد
کرایه:
تنی 193,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر