اعلام بار و حمل بار کود اوره با تریلر از بجنورد به بندرعباس

مبدا
بجنورد
مقصد
بندرعباس

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
کود اوره

زمان بارگیری
پنجشنبه 25 مهر
کرایه:
تنی 156,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر