اعلام بار و حمل بار کنستانتره سنگ آهن با تریلر از مامونیه به لوشان

مبدا
مامونیه
مقصد
لوشان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
کنستانتره سنگ آهن

زمان بارگیری
دوشنبه 04 شهریور
کرایه:
39,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر