اعلام بار و حمل بار چوب والوار انواع با تریلر از میناب به رشت

مبدا
میناب
مقصد
رشت

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
چوب والوار انواع

زمان بارگیری
سه شنبه 01 بهمن
کرایه:
تنی 189,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر