اعلام بار و حمل بار انواع کاشی با تریلر از یزد به کوهک سراوان

مبدا
یزد
مقصد
کوهک سراوان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
انواع کاشی

زمان بارگیری
یکشنبه 31 شهریور
کرایه:
تنی 200,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر