اعلام بار و حمل بار چوب با کامیون جفت از اهواز به استان سمنان

مبدا
اهواز
مقصد
استان سمنان

وزن
مجاز
نوع خودرو
کامیون جفت
نوع بار
چوب

زمان بارگیری
یکشنبه 31 شهریور
کرایه:
2,322,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با کامیون جفت