اعلام بار و حمل بار کنستانتره سنگ آهن با کامیون جفت از دیلمان به کارخانه سیمان تهران

مبدا
دیلمان
مقصد
کارخانه سیمان تهران

وزن
مجاز
نوع خودرو
کامیون جفت
نوع بار
کنستانتره سنگ آهن

زمان بارگیری
پنجشنبه 25 مهر
کرایه:
تنی 47,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با کامیون جفت