اعلام بار و حمل بار کنستانتره سنگ آهن با کامیون جفت از میبد به آمل

مبدا
میبد
مقصد
آمل

وزن
مجاز
نوع خودرو
کامیون جفت
نوع بار
کنستانتره سنگ آهن

زمان بارگیری
دوشنبه 19 خرداد
کرایه:
تنی 47,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با کامیون جفت