اعلام بار و حمل بار شکر با تریلر از میبد به کردان

مبدا
میبد
مقصد
کردان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
شکر

زمان بارگیری
یکشنبه 31 شهریور
کرایه:
2,450,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر