اعلام بار و حمل بار شکر با تریلر از چابهار به جوین

مبدا
چابهار
مقصد
جوین

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
شکر

زمان بارگیری
یکشنبه 31 شهریور
کرایه:
تنی 260,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر