اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای با تریلر از نهاوند به قزوین

مبدا
نهاوند
مقصد
قزوین

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
چهارشنبه 22 آبان
کرایه:
تنی 52 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر