اعلام بار و حمل بار انواع پوکه معدنی با تریلر از بستان آباد به شهریار

مبدا
بستان آباد
مقصد
شهریار

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
انواع پوکه معدنی

زمان بارگیری
دوشنبه 30 دی
کرایه:
تنی 70,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر