اعلام بار و حمل بار چوب با کامیون جفت از اراک به بوشهر

مبدا
اراک
مقصد
بوشهر

وزن
مجاز
نوع خودرو
کامیون جفت
نوع بار
چوب

زمان بارگیری
دوشنبه 19 خرداد
کرایه:
1,290,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با کامیون جفت