اعلام بار و حمل بار میزوصندلی چوبی با کامیون تک از ساوه به جالق

مبدا
ساوه
مقصد
جالق

وزن
مجاز
نوع خودرو
کامیون تک
نوع بار
میزوصندلی چوبی

زمان بارگیری
دوشنبه 19 خرداد
کرایه:
640,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با کامیون تک