اعلام بار و حمل بار کودمرغی با تریلر از کرج به قروه درجزین

14 دقایقی پیش
مبدا
کرج
مقصد
قروه درجزین

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
کودمرغی

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۱ خرداد
کرایه:
تنی 75,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر کمپرسی