اعلام بار و حمل بار سنگ آهن با تریلر از کمیجان به گمیشان

مبدا
کمیجان
مقصد
گمیشان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سنگ آهن

زمان بارگیری
جمعه 20 تیر
کرایه:
تنی 100,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر