اعلام بار و حمل بار سنگ آهن با تریلر از میبد به بندرعباس

مبدا
میبد
مقصد
بندرعباس

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سنگ آهن

زمان بارگیری
چهارشنبه 22 آبان
کرایه:
تنی 100,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر