اعلام بار و حمل بار گچ با تریلر از جغتای به زاهدان

مبدا
جغتای
مقصد
زاهدان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
گچ

زمان بارگیری
دوشنبه 04 شهریور
کرایه:
تنی 90,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر