اعلام بار و حمل بار گچ با تریلر از شیراز به ماهدشت

مبدا
شیراز
مقصد
ماهدشت

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
گچ

زمان بارگیری
سه شنبه 01 بهمن
کرایه:
تنی 80,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر