اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای با تریلر از ابهر به تبریز

مبدا
ابهر
مقصد
تبریز

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 110,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر