اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای با تریلر از همدان به سومار

مبدا
همدان
مقصد
سومار

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
چهارشنبه 22 آبان
کرایه:
تنی 110,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر