اعلام بار و حمل بار چوب والوار انواع با تریلر از میناب به گرگان

مبدا
میناب
مقصد
گرگان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
چوب والوار انواع

زمان بارگیری
دوشنبه 05 اسفند
کرایه:
تنی 200,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر