اعلام بار و حمل بار کود مرغی و کبوتری انواع با کامیون جفت از سایر شهرهای استان مازندران به سایر شهرهای استان همدان

9 دقایقی پیش
مبدا
سایر شهرهای استان مازندران
مقصد
سایر شهرهای استان همدان

وزن
15 تن
نوع خودرو
کامیون جفت کفی
نوع بار
کود مرغی و کبوتری انواع

زمان بارگیری
دوشنبه ۰۶ خرداد
کرایه:
تنی 140,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با کامیون جفت کفی