اعلام بار و حمل بار پوکه معدنی با تریلر از تبریز به تهران

مبدا
تبریز
مقصد
تهران

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
پوکه معدنی

زمان بارگیری
شنبه 29 شهریور
کرایه:
تنی 70,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر