اعلام بار و حمل بار سیمان پاکتی PLC با تریلر از سبزوار به طبس

مبدا
سبزوار
مقصد
طبس

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان پاکتی PLC

زمان بارگیری
دوشنبه 30 دی
کرایه:
تنی 46,500 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر