اعلام بار و حمل بار کلینگر با تریلر از قروه درجزین به تهران

مبدا
قروه درجزین
مقصد
تهران

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
کلینگر

زمان بارگیری
سه شنبه 01 بهمن
کرایه:
تنی 45,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر