اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای با تریلر از جوین به تهران

مبدا
جوین
مقصد
تهران

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 75,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر