اعلام بار و حمل بار پوکه معدنی با تریلر از تبریز به شهریار

مبدا
تبریز
مقصد
شهریار

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
پوکه معدنی

زمان بارگیری
سه شنبه 01 بهمن
کرایه:
تنی 73,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر