اعلام بار و حمل بار پوکه معدنی با تریلر از تبریز به آستانه اشرفیه

مبدا
تبریز
مقصد
آستانه اشرفیه

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
پوکه معدنی

زمان بارگیری
دوشنبه 04 شهریور
کرایه:
تنی 65,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر