اعلام بار و حمل بار پوکه معدنی با تریلر از تبریز به مشهد

مبدا
تبریز
مقصد
مشهد

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
پوکه معدنی

زمان بارگیری
دوشنبه 05 اسفند
کرایه:
تنی 140,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر