اعلام بار و حمل بار کنستانتره سنگ آهن با کامیون جفت از مامونیه به دیلمان

مبدا
مامونیه
مقصد
دیلمان

وزن
مجاز
نوع خودرو
کامیون جفت
نوع بار
کنستانتره سنگ آهن

زمان بارگیری
چهارشنبه 22 آبان
کرایه:
تنی 58,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با کامیون جفت