اعلام بار و حمل بار کودشیمیایی با تریلر از پتروشیمی مرودشت به بندرعباس

مبدا
پتروشیمی مرودشت
مقصد
بندرعباس

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
کودشیمیایی

زمان بارگیری
سه شنبه 14 مرداد
کرایه:
تنی 99,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر