اعلام بار و حمل بار خاک معدنی با تریلر از نور به مشهد (خراسان )

مبدا
نور
مقصد
مشهد (خراسان )

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
خاک معدنی

زمان بارگیری
دوشنبه 19 خرداد
کرایه:
تنی 115,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر