اعلام بار و حمل بار پوکه معدنی با کامیون تک-کامیون جفت-تریلر از تبریز به تهران

مبدا
تبریز
مقصد
تهران

وزن
مجاز
نوع خودرو
کامیون تک-کامیون جفت-تریلر
نوع بار
پوکه معدنی

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 80,000 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با کامیون تک-کامیون جفت-تریلر